2018. január 19.
péntek

Sára, Márió napja
Tanári kar
Molnár Sándor
igazgató
tanított szakok:
történelem, ének-zene, hittan
Fülöp Tamás
igazgatóhelyettes
tanított szakok:
biológia, földrajz, kémia

Tanítók és tanárok
NévTanított szakok
Adorjánné Dormán Annamáriatanító
Balogh Andreamatematika, rajz, technika
Bársony Katalintanító, magyar
Czirákiné Gáll Krisztinamatematika, fizika, természetismeret, informatika
Farkas Bernadetttanító, hitoktató
Gaál Miklóstestnevelés
Ignách Ramónaangol
Kelemen Istvánplébános, hittanár
Koósz Hajnalkatanító - hitoktató
Milávecz Edinamagyar, könyvtár
Molnár Sándornétanító, hitoktató, testnevelés
Novák Zoltánnétanító, ének-zene

Technikai dolgozók
NévMunkakör
Bálint Margit Máriaiskolatitkár
Halász Jenőkarbantartó - fűtő
Halász Jenőnétakarítónő
Harsányi Tamásnékonyhai dolgozó
Horváth Imrénémb gazdasági vezető
Kiss Tiborirodai asszisztens
Markalné Lázár Annamáriagazdasági vezető - jelenleg GYES
Vargáné Szépházi Anikótakarítónő
 
© 2009 Sík Sándor Római Katolikus Általános Iskola, Zalaszabar  |  Minden jog fenntartva  |  website: theeye