Tanári kar

Csató Lászlóné

igazgató
tanított szakok:
magyar nyelv és irodalom, fejlesztő foglalkozás

Fülöp Tamás

igazgatóhelyettes
tanított szakok:
biológia, földrajz, kémia

Tanítók és tanárok

Név Tanított szakok
Adorjánné Dormán Annamária tanító
Ágoston Beáta tanító
Balogh Andrea matematika, rajz, technika
Bársony Katalin tanító, magyar nyelv és irodalom
Czirákiné Gáll Krisztina matematika, fizika, informatika
Gaál Miklós testnevelés
Gáspár Flóra angol nyelv
Gulyás Anikó tanító
Horváthné Plánki Klára hittan
Kelemen István püspöki biztos, plébános, hittanár
Milávecz Edina magyar nyelv és irodalom, történelem, könyvtár
Molnár Sándorné tanító, természetismeret, testnevelés
Novák Zoltánné tanító, fejlesztő foglalkozás
Tánczos Laura ének-zene

Technikai dolgozók

Név Munkakör
Bálint Margit Mária iskolatitkár
Beke Zsanett gazdasági vezető
Halász Jenő karbantartó - fűtő
Halász Jenőné takarítónő
Harsányi Tamásné konyhai dolgozó
Horváth Imréné pénztáros, élelmezésvezető
Kiss Tibor pedagógiai asszisztens, irodai asszisztens
Vargáné Szépházi Anikó takarítónő